• footer_bg-(8)

Prodajne usluge

Prodajne usluge

Pretprodajna usluga

1. Pružiti besplatne tehničke savjetodavne usluge za korisnike.

2. Navedite katalog, poslovne profile, kreditne certifikate i druge informacije.

3. Posjetite dizajn proizvoda, tok procesa i sistem upravljanja kvalitetom.

4. Besplatan dizajn i izbor tipa prema uslovima lokacije i potrebama korisnika, obezbediće odgovarajuće rešenje za mašine za livenje pod pritiskom, čak i ako ste nova fabrika.

Usluga u prodaji

1. Besplatno testiranje mašine.

2. U procesu proizvodnje proizvoda, relevantno tehničko osoblje korisnika poziva se da posjeti našu kompaniju kako bi pregledalo inspekciju svakog procesa u procesu proizvodnje, a standardi inspekcije i rezultati proizvoda se dostavljaju relevantnom tehničkom osoblju korisnika .

Servis nakon prodaje

1. Tehničku obuku treba provoditi prema potrebama korisnika, a proizvode na vrijeme unaprijediti prema potrebama korisnika.

2. Obezbedite set video zapisa za instalaciju, podešavanje, održavanje.

3. Obezbedite kutiju za alat sa rezervnim delom za svaku mašinu BESPLATNO.

4. Dajte garanciju 14 mjeseci nakon datuma isporuke.

5. Inženjer dostupan za servisiranje mašina u inostranstvu.

6. Omogućit ćemo besplatnu obuku vašem tehničaru besplatno u našoj fabrici u Kini. Ukupan period obuke bi bio 2-10 radnih dana. Svi putni i povezani troškovi bili bi na teret kupca.